A continuació trobareu el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web www.floorsbarcelona.com propietat de ARURUMI, S.L (en endavant proveïdor). L’acceptació d’aquest document comporta:

• Heu llegit i entès el que s’indica aquí.
• Que sou una persona amb capacitat suficient per contractar.
• Que assumeixi totes les obligacions aquí exposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran condicions, sense que això afecti els béns o promocions adquirits amb anterioritat a la modificació.

Identitat de les parts

D’una banda, el proveïdor dels béns contractats per l’usuari és ARURUMI, S.L, amb CIF: B-65841777, adreça al carrer Aribau 209, 5e 2a. 08021 – Barcelona (Espanya), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Volum 43326, Foli 0086, i amb el correu electrònic d’atenció al client info@floorsbarcelona.com.

L’usuari, registrat al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre el qual té la total responsabilitat d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al proveïdor.

Objecte del contracte

L’objectiu d’aquest contracte és regular la relació contractual de venda nascuda entre el proveïdor i l’usuari en el moment en què aquest accepta la casella corresponent durant el procés de contractació en línia.

La relació contractual de venda comporta el lliurament, a canvi d’un preu específic i exposat públicament a través del lloc web, d’un producte concret.

Procediment de contractació

El procediment de contractació només es pot realitzar en castellà, català i anglès.

Per accedir als serveis oferts pel proveïdor, l’usuari s’ha de registrar a través del lloc web creant un compte d’usuari. Per a això, l’usuari ha de proporcionar lliurement i voluntàriament les dades personals que li seran necessàries.

L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, acordant fer-ne un ús diligent i no posar-los a disposició de tercers, així com notificar al proveïdor la pèrdua o robatori dels mateixos o el possible accés per part de tercers no autoritzats. De tal manera que es procedeix al bloqueig immediat.

L’usuari no podrà escollir com a nom d’usuari paraules que tinguin el propòsit de confondre els altres identificant-lo com a membre del proveïdor, així com expressions abusives i insultants i, en general, contràries a la llei o als requisits de la moral i bones maneres.

Un cop creat el compte d’usuari, s’informa que, d’acord amb el que estableix l’article 27 de la Llei 34/2002 de serveis d’informació i comerç electrònic, el procediment de contractació seguirà els passos següents: Un cop seleccionat, el producte s’inclourà a el carro de la compra. Per a la seva compra final, han de registrar-se a la web o accedir com a convidat emplenant una sèrie de dades per al lliurament correcte del producte.

Un cop seleccionat, el producte s’inclourà a la cistella de la compra. Per a la seva compra final, han de registrar-se a la web o accedir com a convidat emplenant una sèrie de dades per al lliurament correcte del producte.

En qualsevol cas, la plataforma de contractació del proveïdor informarà l’usuari, un cop finalitzat el procediment de contractació per correu electrònic, de totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i estimació de lliurament del producte.

Lliurament de la comanda

El lliurament de les comandes es realitzarà a l’adreça de lliurament lliurement designada per l’usuari. D’aquesta manera, el proveïdor no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament del producte no es produeix com a conseqüència que les dades facilitades siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no es pugui realitzar per motius aliens al lliurament assignat. empresa. amb aquest propòsit, així com l’absència del destinatari.

No obstant l’anterior, el proveïdor ha d’adoptar les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament es pugui fer en el termini acordat i, si no, el més aviat possible, per a la satisfacció de l’emissor i del destinatari, per la qual cosa no es pot va atribuir qualsevol responsabilitat contra el proveïdor.

El preu i el termini de validesa de l’oferta

Els preus indicats per a cada producte no inclouen l’Impost sobre el valor afegit (IVA) ni altres impostos que puguin ser aplicables i, en tot cas, s’expressaran en la moneda de l’euro. Les esmentades despeses, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen l’enviament, manipulació, embalatge, assegurança d’enviament ni cap altre servei addicional ni fitxers adjunts al producte o servei comprat.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al web i aplicats automàticament en el procés de contractació en la darrera fase del mateix. El client assumeix que, en qualsevol cas, la valoració econòmica d’alguns productes pot variar amb el temps real. En qualsevol cas, sempre es comunicarà prèviament als usuaris.

Qualsevol pagament realitzat al proveïdor comportarà l’emissió d’una factura a nom de l’usuari registrat. Aquesta factura s’enviarà a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari quan se li sol·liciti.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari disposarà del telèfon d’atenció al client del proveïdor 601 476 198 o per correu electrònic a l’adreça de correu electrònic: info@floorsbarcelona.com. En qualsevol cas, el número de comanda assignat i indicat al correu electrònic de confirmació de la compra s’ha d’indicar a l’assumpte del missatge o al telemàrqueting.

Dret de desistiment

L’usuari disposarà d’un termini de 14 dies naturals a partir de la data de recepció del producte per retornar-lo. Tret que la devolució es produeixi a causa de defectes del producte, l’usuari assumirà les despeses d’enviament. En qualsevol cas, el producte s’ha de retornar en el seu embalatge original i en perfecte estat.

Garanties aplicables

Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, tret que s’indiqui el contrari a la seva descripció.

Tots ells tenen una garantia de 2 anys, d’acord amb els criteris i condicions descrits al Reial decret legislatiu 1/20007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en allò que no s’estableixi expressament. El proveïdor i l’usuari es comprometen a presentar qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la prestació dels productes o serveis subjectes a aquestes condicions, als jutjats o tribunals del domicili de l’usuari.

En cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, el proveïdor i l’usuari renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, enviant-se als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).