ARURUMI, S.L (Floors Barcelona) garanteix la privadesa de les dades personals subministrades, d’acord amb la REGLAMENT (UE) 2016/679 sobre protecció de dades personals. Visitar aquest lloc web no implica que l’usuari estigui obligat a proporcionar cap informació sobre ell mateix, però, durant la visita és possible que es sol·licitin dades personals a través de formularis.

Aquestes dades s’utilitzaran per respondre a la sol·licitud feta per vosaltres i per enviar-les, també s’utilitzaran per enviar-vos informació sobre la nostra empresa i serveis per qualsevol mitjà de comunicació, enviant-nos aquest formulari, accepteu explícitament la seva recepció, en cas que no vulgueu rebre la nostra informació, només haureu d’enviar un correu electrònic sol·licitant la cancel·lació del nostre servei d’informació a info@floorsbarcelona.com, les vostres dades personals formaran part del fitxer dels clients, el destinatari i responsable de el fitxer i el seu tractament és: ARURUMI, SL (Pisos Barcelona), c / Aribau 209, 5e 2a 08021 Barcelona (Espanya); on podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades personals, així com revocar el consentiment prestat, escrivint a l’adreça prèviament indicada incloent una còpia del DNI o equivalent document d’identificació.

La negativa a subministrar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei per al qual van ser sol·licitades. Teniu dret a rebre una resposta a qualsevol pregunta, consulta o aclariment que es pugui derivar d’aquest formulari. En el cas que proporcioneu les vostres dades mitjançant un missatge de correu electrònic, formarà part del mateix fitxer que tindrà com a finalitat gestionar la sol·licitud o comentari que ens feu, sent aplicables la resta de punts indicats al paràgraf anterior.

Totes les vostres dades s’eliminaran definitivament de la nostra base de dades pels motius següents: 1r a petició vostra 2n quan ja no siguin necessaris per a les finalitats que van motivar la seva recollida. Les parts se sotmeten, a la seva opció, a la resolució de conflictes i amb renúncia a qualsevol altra jurisdicció, als jutjats i tribunals del domicili del titular del lloc web.